زمان تکرار دور همی 95230

صفحه یافت نشد

هر لحظه؛ نو به نو؛تکرار می شوم در تو:در خواهش های دل تنها؛در مگوهای اشک و آه...تکرار می شوم از آهنگ؛ از صدا؛از صداقتی که در سینه ام مانده به جا...تکرار می شوم در عاشقانه های هر نگاهت؛در عارفانه های شام و پگاهت...تکرار می شوم در تو؛هر لحظه؛ نو به نو...
 
نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم اسفند 1386 ساعت 14:55
وای ای بیمار روی ایوان بانگ غار و غار دخترک لرزان گرفتار نوک انگشت و سیم تار غم چرکین غم تکرار عشقش کامهای ممتد یک سیگار هر روز گویی زلزله گویی که مردم مانده اند در زیر آوار اما نه آجر نه زیر آوار هوس،... تکرار ، تکرار ای دو صد لعنت بر این تکرار

بازهم به تکرار نگاه کن..که من در ان تکرار می شوم. هنوز صبحگاهان بوی طراوت می دهد. می خواهم بال پرواز بگشایم به سرزمینی که از ان کوچ کردم و هر آواز آن چون تولدی دیگر بود... به تکرار بنگر و خود را در آن تکرار.. چه خاموش و آرام است گذشن ما از آنچه که بدان دلبسته ایم. و یکبار دیگر به خود می آییم.. راه زیادی نمانده است.. کاش قلم هایمان از خواب بیدار می شد. نگاهمان پر از اشتیاق رسیدن دوست.
 
جهان به دایره چر خ جمله تکرار است
خوشا کسی که به تکرار بی تعلق بست
به صبح گر که نظر می کنی زهی هشدار
که روشنی ز پس تیرگی  به تیره نشست
تکرر آن که ندارد ز عشق بوده و بس
از آنکه عشق نباشد به هرکسی در دست
عزیز دارمش آن ماهروی مهرانگیز
منم که بر رخ زیباش بسته هستم ومست
تنی به خاک رود رویشی دگر گردد
دلم زجهل و خرافات و نامرادی خست
در این میان که در این حلقه بسته حیرانیم
زمانه هیچ ندارد بجز تکرر پست
چنین که منع کنند این زمان زمستی وعشق
ببین "رها" که ز دنی

اولین بارت نیست
اخرین بار هم نخواهد بود
میدانی 
بعضی زخم ها
هرچقدر هم تکرار شوند
تکراری نمیشوند
و تو هربار دردش را لمس میکنی
عمیق تر از بار قبل
نه درسی
نه تجربه ای
نه عادتی
تنها تکرار و تکرار و تکرار
درد و درد و درد...
 
بامداد 16 فروردین
امیدوارم  فردا مراسم شادی و سرورت به بهترین شکل ممکن برگزار بشه.
امیدوارم فردا بزرگترین موفقیت ها برات کلید بخوره.
 

 
ای طعم  تمامیت تاریخی تکرار
 این مرتبه هم قرعه به نامم شده انگار
این مرتبه از زاویهای تازه قرار است
دورم بزند حلقهی هذلولی پرگار
با رسم مثالی بکشم تنگ در آغوش
با دست خودت پرده ازین توطئه بردار
هی شعله بکش آتش نمرودی اعظم
باغم کن و داغی به دل بتکده بگذار
معشوقه تبر دوش و تبرپوشی تاریخ
تکرار به تکراری و تکرار... که تکرار
 
دوست دارم بنویسم .... اما آخر از چه ؟
از کدامین اتفاق جدید زندگی ام بگویم؟
زندگی من مملو از تکرار است تکرار روزمرگی هایم 
تکرار و تکرار و تکرار      دنیای من واقعا گرد است و هر روز می چرخد و همان اتفاقات و کار های دیروز تکرار می شود ...... 
گمان می کردم که شخصی که وارد زندگی ام می شود دنیایم را تغییر می دهد 
خیال می کردم کارهای روزمره ام عوض می شود ، اما نبود کسی که بگویبد بهم زهی خیال باطل .....
حتی محدود تر از گذشته شده ام .نه تفریحی نه حتی یک گذر موقت
 
نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم اسفند 1386 ساعت 14:58 
بهار نه فقط زیبایی است نه فقط سر سبزی است نه فقط رویش دیگر بار است نه فقط من، نه فقط تو نه!!!! فقط تکرار است من مثل زمستان بی نفس خشک پریشان با همه سختی و سردی تنم می مانم تا بیاید از راه فصل زیبای بهار اما نه بهار نه فقط زیبایی است نه فقط گرمی و آرامش تن نه فقط من نه فقط من نه فقط من که فقط تکرار است پاک بی حوصله ام باز حرکت از نو باز هم دلتنگی باز هم گرما باز تابستان باز هم ریزش برگ باز
خیلی حرفها ماندهکه باید بزنمپس بیاو زمان را فراموش کنساعت و عقربه هایش بی معنایند حالا!میخواهم حرفاهای گفته نشده ام رایک نفسپشت همو بی وقفه تکرار کنمبه قدر یک نفس مجال نباید داد انگارنکند بگوییوای دیرم شد!راستیدوستت دارم را بدون وقفه چطور میشود تکرار کرد؟#حامد_نیازی
امروز تکرار دیروز ها
فردا هم تکرار امروز
چقدر زود می گذره
تاریخ رو که نگاه می کنم باورم نمیشه اینقدر زود جلو رفته باشه
فکر می کنم همين چند ماه پیش بود پست گذاشتم تو وبلاگم
زندگی و عمرمون هم همينطور می گذره ! 
مشغول و سرگرم کار شدم، برم سر خونه و زندگی شاید دیگه کلا متوجه گذر زمان نشم
خدایا شکرت بابت همه چی
راضی ام به رضای تو...

این قدر مرا با غم دوریت میازاربا پای دلم راه بیا قدری و بگذار
این قصه سرانجام خوشی داشته باشدشاید که به آخر برسد این غم بسیار
این فاصله تاب از من دیوانه گرفتهدر حیرتم از این همه دلسنگی دیوار
هر روز منم بی تو و من بی تو و لاغیرتکرار... و تکرار... و تکرار... و تکرار
من زنده به چشمان مسیحای تو هستممن را به فراموشی این خاطره نسپار
کاری که نگاه تو شبی با دل ما کردبا خلق نکرده ست، نه چنگیز، نه تاتار
ای شعر! چه می فهمي از این حال خرابم؟دست از سر این شاعر کم

دوباره افکار در من تکرار شده اند
در پشت افکار خود پنهان شده ام
غافل از اطرافم
من
افکار
تکرار
پنهان
با هم همراهیم اما  هیچ کدام نمی دانیم
 در دفتر کهن هستی 
کدامین  قصه برای من نوشته اند ؟
یا
در اول کدام سطر مرا به اجبار نشاند ه اند.
راستی من در نقش سواره یا پیاده ی کدام لشکرم؟
این تمام هم و غم من است
که در جست و جوی آنم
با واژ ه هایی  مانند
من
فکر
تکرار
پنهان
واژه های نابی که همراه من اند
خوب می دانم آن ها را
از ازل تا ابد ...
صدای شر شر آب از دوش حموم ساعت هفت صبح....
صدای بسته شدن در همسایه بغلی  هر روز ساعت 7 و ربع....
سه تا بوق کوتاه... بیب بیب بیب... ساعت هفت و نیم صبح از پنجره باز خونه روبرویی... صدای آشنای مایکروویو !!
صدای به هم خوردن در پارکینگ ...
صدای اعصاب به هم ریخته یک سگ هر روز صبح! صاحب سگ فکر می کنه سگ با پارس کردنش داره از اون به خاطر قدم زدن های هر روزه تشکر می کنه ! تشکر نیست ! صدای فغان و فریاد اعتراضه ! داد می زنه بزار تو حال خودم باشم لعنتی !
صبح بخیر گفتن های

اگر بخواهم خودم را تشبیه کنم شبکه های رادیویی بهترین مثال برای من است از آن شبکه هایی24 ساعته که در تمام طول روز درحال تکرار همان جمله ای هستند همان ده دقیقه قبل گفتند و این جملات تکرار میشود و تکرار و تکرار و تکرار آنقدر این جملات تکراری را میگویند که میخواهی دستت را در رادیو فرو ببری و زبان گوینده از از حلقش بیرون بکشی یا خودت را با ماشین از نزدیک ترین دره به پایین پرت کنی
گاهی فقط و فقط باید در لحظه زندگی کنی، از لحظه حظ ببری، از ته دل بخندی و با آدم کنارت ساعتها حرف بزنی و شاد باشی، آن آدم هم برای همان لحظه است ، برای حال خوش الانت. تمام که شد همه را کنار میگذاری وابسته نمیشوی به این لحظه ها که بخواهی تکرارشان کنی، عادت نمی کنی باید خودش در زمان خودش اتفاق بیفتد، تجزیه و تحلیلی هم در کار نیست. برمیگردی به خال خودت و فقط میگذاری مزه ی خوش آن لحظه زیر دندانت بماند. مثل نوشیدن یک لیوان شربت تگری که تمام که شد تمام اس
 
 
                            عقل تکرار را نمی پذیرد ، اما احساس آری
                                                  طبیعت نیز دوستدار تکرار است
                                                                طبیعت را ساخته اند از تکرار
                                                                                     تکرار بهار مبارک . . .
 
عدم شمول مقررات مربوط به تکرار جرم در محکومیت به جرایم غیرعمدی رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشورنظر به این که به موجب ماده (24) قانون مجازات عمومی مقررات تکرار جرم نسبت به کسانی قابل اعمال است که از تاریخ قطعیت حکم مجازات قبلی تا زمان اعاده حیثیت یا حصول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شوند و با توجه به این که در ماده (57) قانون مذکور سلب حیثیت و اعاده آن فقط در مورد جرایم عمدی مقرر شده است نتیجتاً محکومیت به جرایم غیرعمدی از نظر این که سالب حی
 
 
تصویر ظلم ها و اخبار جهان مغزم را گاهی می جود.اخبار را که می بینم گه گاه،دلم می گیرد از دنیایی که هر روز تاریک تر می شود و بیشتر رو به زوال می گذارد.اینبار گفتم خدایا...پس تو کجایی؟
در مغزم صدایی دو دو زد و تکرار شد و تکرار شد...الم ترکیف فعل ربک باصحب الفیل....
مگر ندیدی پروردگارت با فیلداران چه کرد؟
تصویر فیلداران جانم را مرتعش کرد.فیلداران آن زمان و زمام داران این زمان ... کعبه و خانه تودر آن زمان  و هجوم و به یغما بردن عشق در این زمان ...امروز ا
آدم ها به اندازه دور تکرار شدنشان می ارزند، به اندازه دور تکرار شدنشان چیزی در چنته دارند. بعضی ها مثل track چهار دقیقه ای آهنگند. همان قدر حرف برای گفتن دارند، همان قدر چیزی از این دنیا فهميده اند. بعضی ها مثل کتاب های صوتی اند می شود دو ساعت نشست پای حرفشان، بعضی ها هم مثل یک دوره کامل قرآنند که اگر با سرعت تند حرف بزنند سی ساعت حرف برای گفتن دارند. آدم ها به اندازه تکرار شدنشان حرف برای گفتن دارند. بعضی ها هر دو روز یک بار نظریات تکراری شان را دو
 
از background-repeat برای تکرار تصویر پس زمینه استفاده میشود:اگر بخواهیم تصاویر تکرار شوند از قطعه کد زیر استفاده میکنیم:background-repeat:repeat;اگر بخواهیم تصاویر فقط به صورت افقی تکرار شوند از کد زیر استفاده میکنیم:background-repeat:repeat-y;اگر بخواهیم تصاویر فقط به صورت عمودی تکرار شوند از کد زیر استفاده میکنیم:background-repeat:repeat-x;اگر بخواهیم تصاویر تکرار نشود از کد زیر استفاده میکنیم:background-repeat:no-repeat;
نامه هایی که فرستاده نشدنامه اول
حال و احوال نمی پرسم رگبار بی رحم فعل های جمع مرا از این بخش نامه محروم می کند.حال من اما...موش ازمایشگاه فراموشی ستحال هر لحظه ام تکرار مکرراتِ بی تکرار استمرا با فراموشی دردی نیستاینان مدام تجویز می کنندمن سر به شانه دیوار گریه میکنمدر گوش باد زمزمه امدنت را میکنمباکم نیست اگر مجنون بخواندم کسی :)درد من تکرار رفتن توستطلاق بده این نبودن رابیا و کمی بمان!
اتوبوس نوشت :)
94/12/5
این بار از زیبایی آن بار زیباتر
زیباتر از تکرار ... به تکرار زیباتر
شاید همين تکرار و زیبا یک غزل باشند
حتی همين دو واژه را بردار ، زیباتر ؛
از پیشترها باز می گردی به فرداها
بانوی از" من تحتها الانهار" زیباتر
در بی چراغیهای  شهر خواب زیبایی
درباره ی یک پنجره بیدار زیباتر
تقویم تکرار تو را تاریخ برمی داشت
میلاد و مرگت در همه ادوار زیباتر
من را به بغضی تازه از یک روز برگرداند :
- او را به یاد آور ، به خاطر دار زیباتر ...
بانویِ من در قابهای ساده زیبای
کلمه ی (یوم ) به معنای روز 365 بار در قران تکرار شده است.که مساوی تعداد روز های یکسال شمسی است.
کلمه ی (سجد) به معنای سجده کردن برای عاقلان 34 بار در قران تکرار شده که این تعداد برابر سجده های واجب روزانه است .در هر روز 17 کعت نماز میخوانیم که در هر رکعت 2 سجده دارد.
کلمه ی (رجل) به معنای مرد برابر کلمه ی (امراه) به معنای زن هرکدام 24 بار در قران تکرار شده اند.
کلمه ی (استعاذه) به معنای پناه بردن و کلمه ی (ابلیس) به معنای شیطان هرکدام 11 بار به کار رفته است.
کل
بغض تاریخ مرا درهم شکن ای یار من.تا نباشد کودتا آینده در تکرار من..سر نشان بر تربت این زندگی چون لاله ای.تا نهاد دل گشایم ما ز فصل تازه ای.
فارغ از بیداد دنیا ساز و آهنگی کنیم
طرح و نقش زندگی را با خدا رنگی کنیم
قهر و قیظ با ظلمت و هجران کنیم.ضعف و کمبود زمان با خدا جبران کنیم
کین نهایت. کار ما در وصف اوست.مهربانی گل کند در این زمان از دست دوست
 
بهار پشت زمستان بهار پشت بهار
دلم گرفت از این گردش و از این تکرار
 نفس کشیدن وقتی که استخوان به گلو
نگاه کردن وقتی که در نگاهت خار
 اگر به شهر روی طعنه های رهگذران
اگر به خانه بمانی غم در و دیوار
 نمانده است تورا در کنار همراهی
که دوستان تو را می خرند بادینار
 نه دوستان صفحاتی زهم پراکنده
که جمع کردنشان درکنار هم دشوار
 به صبرشان که بخوانی به جنگ مشتاق اند
به جنگشان که بخوانی نشسته اند کنار
 تو از رعیت خود بیمناکی و همه جا
رعیت است که تشویش دا
سلام 
دوست عزیزی سوال پرسیدند که آیا ممکن است با تایپ در یک سلول عین همان عبارت در سلولهای دیگر تایپ شود .
جواب :بله 
برای این کار از تابع REPTبه معنی تکرار استفاده میکنیم به این ترتیب که در قسمت اول آدرس سلول مورد نظر ودر قسمت دوم فرمول تعداد دفعات تکرار را مینویسیم .
دوستان اگر مطلب مفید بود برای سلامتی پدر ومادرم دعاکنید .ممنون 
بازم تکرار بدقولیای آرمان...گوشی خاموش کردناش...هیچ وقت سعی نمیکنه به من ثابت کنه چقد مرد زندگیه...هربار ازش خواستم اونم صراحتا بازم جا زد....بازم خداحافظی کرد...بازم زد زیر همه قول و قراراش...امروز رفت با پای خودش رفت...حتما رفت اونی که میخواد پیدا کنه....امیدوارم بتونه با بدقولیات و کارات کنار بیاد...خوش باشی
زمان می گذرد
عقربه ها آنچنان پیِ یک می دوند گویی
وعده ی پردیسی نایامده
                            در هم آغوشی دقیقه ها و ثانیه ها نهُفتَستی
کماکان رو جلو می شتابد
                            این پیرِ هميشه نوزاد
                            این مرده یِ هميشه زنده
                            وین زمستانِ هميشه بهار
 
در عجبم
آنک امتداد جلو رونده ی خطی را خمیداندست
و دایره اش نام نهاده
                           لحظه لحظه را بر آنَش
تعریف ناروانی طبیعی :ناروانی طبیعی گفتار معمولا در سنین 5-3 سالگی در كودكان دیده می شود. معمولا80% کودکانی که دچار ناروانی طبیعی هستند بهبودی خود به خودی پیدا می کنند و بقیه دچار لکنت می شوند بنابراین بهتر است برای اینکه بهبودی به 100% برسد برنامه مشاوره و درمان را توسط گفتار درمان برای کودکان ناروان طبیعی اجرا کنیم .
تفاوت ناروانی طبیعی با لکنت :1- تکرار های فردی لکنتی نا منظم است ولی در فرد ناروان دارای نظم خاصی است .2- مدت زمان سرعت تکرار در فرد
reymoh.blogfa.com|کد فرترن روش تکرار نیوتن|کد فرترن روش تکرار نیوتن رافسون|روش نیوتن رافسون|روش تکرار نیوتن در فرترن|کد روش تکرار نیوتن به فرترن|نیوتن|نیوتن رافسون|محاسبات عددی|محمد ریحانی|reymoh.blogfa.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
کد فرترن روش تکرار نیوتن رافسون...من این کد رو برای تابع فرضی  F(x) = x - cos(x)  نوشتم.اگه برای تابع دیگه ای میخواید بگید تا واسه تون بفرستم! کدی که نوشتم اول نرخ همگرایی رو میگیره و با توجه

⏳ چه ایده بدی بوده، دایره‌ای ساختن ساعت!احساس می‌کنی هميشه فرصت تکرار هست..اما ساعت دروغ می‌گوید؛ زمان دور یک دایره نمی‌چرخد!زمان بر روی خطی مستقیم می‌دود و هیچگاه، هیچگاه، هیچگاه باز نمی‌گردد.
ساعت خوب، ساعت شنی است! هر لحظه به تو یادآوری می‌کند که دانه‌ای که افتاد دیگر باز نمی‌گردد.
شکوه سبزه در این بیشه زار پنهان است
سكوت خسته این لحظه هاى وهم انگیز
كه از صداى ترد برگ ها مى شكند
و رود كوچك وحشى كه در نشیبى تند ،
عبور مى كند از لحظه هاى بی تکرار
مرگ شاداب تر از تنهایى است
من در این برف پر از نغمه مرگ
رد پرواز تو را تو مى جویم
رد پایى كه هوا را طى كرد
رد غمگین زمان بر دل من
رد نادیده این تنهایى
چشم مى بندم و این بیشه چو خواب
محو مى گردد و در قعر زمان مى میرد
نیست بى من ، دگرش خاطره اى
مرگ شاداب تر از تنهایى است
پوچی بسیار زیباست پلی است به همه چیز !!! آنجا که دیگر هیچ جیز اهميت ندارد و تو آرام تر و آرام تر و آرام تر می شوی چون فقط تو برای آن کار بزرگ باید آرام تر باشی.
پیشنهاد می کنم فیلم بسیار زیبای «لبه فردا» را  با بازی زیبای تام کروز و امیلی بلانت ببینی و اگر قبلا دیدی یکبار دیگر ببینی که چگونه پوچی و آرام شدن چگونه می تواند تمامی مسائل را حل کند. 
هر بار که در لوپ زمان قرار می گیری آرام تر می شوی همه چیز بی معنی و تکرار می شود و .... زنده می شوی، می میری

در میان این همه تکرا زندگی، چه زیبا و مداواگر است تکرار حضور تو. تکرار بودن تو.
 
چگونه میشود که ناشنوا شوم و نشنوم زیبای نجوای مدام تو را. چگونه میشود که کرخت شوم و لمس نکنم طراوت بودن تو را..چه میشود مرا که غافلانه از کناره های هر آن بودن تو بگذرم و تو را به جای نیآورم.
پرم از حس های خوب،از اون حس هایی که خیلی وقته تکرار نشده..
بودن کنار هم..همه پیش هم...
جمع خواهرونه +آترینا کوچولو عضو جدید+خورشید خانوم!!!
یه چیزی که خیلی وقته که تکرار نشده
البته امروز آخرین روزی بود که من دانش آموز بودم..
دوره ی پیش دانشگاهیم هم تموم شد..
این یکی یه چیزیه که هیچ وقت دیگه تکرار نمیشه!!!
دیگه هیچ وقت تو حیاط مدرسه نمیشینیم،شیطنت نمیکنیم،قهر و دعوا و گریه...
خیلی چیزای دیگه...
شاید تکرار هم بشه تو دانشگاه اما مطمئننا حسش مث این این روا
روزهای پیش رو فقط گویی نمایشی از صحنه های پیش بینی شده است ...
همه رفتارها ، همه سخن ها آشنایند و  ادم ها غریبه ...
تکرار ، گاه مسرت بخش است و گاه سوهان روح ...
حال خوبیست وقتی واژه واژه گذشته را مرور می کنی ، حتی اگر گذشته برایت گذشته ...
حس قشنگیست نگاه به دیروز و قیاس به امروز ...
آری صحنه ها پر از تکرار است ...
شده است مانند فیلم های آی فیلم ...نمایش فیلم ها تکراری ست اما حس تماشا متفاوت شده ...
اینجاست که خاطرات زیر و رو میشود ...
صحنه ها تکراری ست ...
کاش ت
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها