صدای صداقت دروغی نمیگم امیر آرام

صفحه یافت نشد

خیلی وقت ها هم خودت را جایی كه نباید، پیدا میكنی! 
وقتی كه مدت هاست سرگرم و رُك بگویم، دلگرم به دروغي شیرین شده ای، دروغي كه مدت ها ست به آن پی برده ای اما طعم شیرینِ لامذهبش (!) باعث میشده تا به دروغ، حقیقت داشتنِ این دروغ را به خوردِ خودت بدهی.
روندِ كارت كه این بشود، باید به حالت تاسف خورد،
روز و شب... 
 
 
پ.ن: صداقت داشته باشی، حتی ب قیمت تلخ كردن كام بقیه، در  لحظه شاید نه ولی در دراز مدت دوست داشتنی میشی، باور كن. 
 
 
صداي باران را شنیده ای 
باران ،آرام باش                           آرام ببار
شاید سقف حلبی این خانه قدیمی مان جای نفس کشیدنش مسدود شده باشد
شاید روزنه امیدش با باریدن تو تر شود              شاید...............
آخ از دست این شایدها
آرام باش باران                                       آرام ببار
 
آرام باش و خوب گوش کن
آرام باش و صداي دوست داشتن من رابشنو
دوست داشتن آرام  می  آید  
مثل تو      
پس آرام ببار        
و گاهی مانند گربه  روی دیوار همسا
صدامو صدا کن تو شب های تاریک
که هرجایی باشم چه دور یا که نزدیک
صدامو صدا کن تو شب های تاریک
که هرجایی باشم چه دور یا که نزدیک
صداي صداقت به دل ها میشینه
دروغي نمی گم تلاشم همینه
که توو قلب مردم برام جایی باشه
همون حرفی باشم که باید رها شه
بمونه بپیچه توی ذهن عابر
بیاد روی کاغذ مث شعر شاعر
رو لب های مادر یه لالایی باشه
صدايی که شاید توی قلبی جاشه
صداي صداقت به دل ها میشینه
دروغي نمی گم تلاشم همینه
صداي صداقت به دل ها میشینه
دروغي نمی گم تلاشم همین
 
صدامو صدا کن تو شب های تاریک
که هرجایی باشم چه دور یا که نزدیک
صداي صداقت به دل ها میشینه
دروغي نمی گم تلاشم همینه
که توو قلب مردم برام جایی باشه
همون حرفی باشم که باید رها شه
بمونه بپیچه توی ذهن عابر
بیاد روی کاغذ مث شعر شاعر
رو لب های مادر یه لالایی باشه
صدايی که شاید توی قلبی جاشه
صداي صداقت به دل ها میشینه
دروغي نمی گم تلاشم همینه
 
 
تو شب های تاریک
صدامو صدا کن
تو شب های تاریک
که هرجایی باشم
چه دور یا که نزدیک
بدون عاشقانه
گرفتارتم من
نمی
عبادت بی صداقت حقه بازیست
                     اساس مسجدش بتخانه سازیست
چراانسان نمیخواهد بداند....
                     وضوی بی صداقت اب بازیست○○○
عبادت از سروحشت
رمان آرام 6
تمام طول هفته را عمه پوران در تكاپوی برنامه ریزی برای سفر به شمالسپری می كرد و اطلاعات لازم را با خانم فرخی رد و بدل می كرد . لادن از آمدن امير نا امید شده بود و چندان رغبتی به سفر نداشت . امير به شدت درگیر پروژه ی جدیدش بود اما از نظر لادن چندان قانع كننده نبود. حامد پسر عمه ی آرام قرار بود دو روز بماند و مجددا برگردد .زیرا مرخصی به قدر كافی نداشت .....رمانی ها....
دیدن خواب جاز به همراه تعبیرشجنتعبیر خواب - جازشنیدن صداي جاز چه ریتمیک باشد و از شنیدن آن خوشمان بیاید و چه مصدع و ناخوشایند باشد لاف و دروغي است که می شنویم و زننده جاز لافزن دروغگوئی است که با او برخورد می کنیم. اگر صداي جاز را شنیدیم و زننده آن را ندیدیم خبری بزرگ و مکروه می شنویم که از آن خشنود نمی شویم. اگر در خواب ببینیم که کسی جاز می زند و خودش به آهنگ آن می رقصد و پای می کوبد یا شما با آن همراهی می کنید و پای می کوبید عملی خلاف و گناهی بزر
دیدن خواب جاز به همراه تعبیرشجنتعبیر خواب - جازشنیدن صداي جاز چه ریتمیک باشد و از شنیدن آن خوشمان بیاید و چه مصدع و ناخوشایند باشد لاف و دروغي است که می شنویم و زننده جاز لافزن دروغگوئی است که با او برخورد می کنیم. اگر صداي جاز را شنیدیم و زننده آن را ندیدیم خبری بزرگ و مکروه می شنویم که از آن خشنود نمی شویم. اگر در خواب ببینیم که کسی جاز می زند و خودش به آهنگ آن می رقصد و پای می کوبد یا شما با آن همراهی می کنید و پای می کوبید عملی خلاف و گناهی بزر
باید آرام رفت
آنقدر آرام که حتی روزی دلش برای صداي قدمهایت تنگ شود
آنقدر آرام که از این آرامشت دق کند
این سزای کسی است که قدر ت رو نمی داند ...
گفتم بهت اگه سردم کنی میرم ... گفتم بهت باور نکردی امید، خیال کردی اینم از اون قهرها بود ... سارات مرد برای همیشه ... تو باش با همه مردونگیهات و خوشی هات
 

آرام قدم بردار كمی آرام تَر عزیز تَر از جـانم آرام قدم بردار بگذار در خواب بمـآنم بگذار بی رویای بودنت در خواب بمـانم وقتی كه نیستی ، وقتی خودت را كه هیچ سایـه ات را هم برده ایدست از سرِ پیاده روهـآی این اطراف بردارآرام تَر قدم بردار بگذار یادگـارِ روزهـآیِ خوشت آرام چشم بر روی هم بگذارد و به خواب ابدی قدم بگذارد هم چون تو آرام
بهاره_حصاری ☘
پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و اميرعلی / تنظیم: امير.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و ام
پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و اميرعلی / تنظیم: امير.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و ام
پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و اميرعلی / تنظیم: امير.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و ام
پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و اميرعلی / تنظیم: امير.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و ام
پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و اميرعلی / تنظیم: امير.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و ام
 برای همه ی پسران و دختران سرزمینم 
می کشم تو را
 قطعه به قطعه
می خورم تو را
 تکه به تکه
 همه می خواهند تو را
 آرام مگیر
می بویم تو را
خشم مگیر
جست و خیز کن
 چونان موجی سرکش
آواز بخوان
چون دریاگردی جسور
آرام مگیر
 گلبرگ رقصان 
گاه هیاهو کن
گاه خواب آلوده
پروا مکن ، آرام مگیر
ای ماهی دریاچه ی دل
می خورم تو را
هر لحظه که خاموش شوی
می کشم تو را
 هر گاه که در آغوشم کشی
آرام مگیر
ترانه ی زیبای دریا
ارام مگیر
 
پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و اميرعلی / تنظیم: امير.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و ام
پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و اميرعلی / تنظیم: امير.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و ام
 
بعضی وقتها دلم برای معصومیت و
مظلومیت مردانی تنگ میشود که
جانشان را فدای دیگران کردند، دلم
برای صداقت و صفای آنانی تنگ میشود
که آسان از همه چیز دل بریدند
و از خودم بیزار میشوم وقتی غرورم را
به هیچ میفروشم،
خوشا کسانیکه بشوق پرواز آهسته از زمین
کنده میشوند هرچند به آسمان نمیرسند آرام
در هوای آزادی بال میزنند ...
 
صداي تو رساتر از واژه های سکوت است
صداي تو زیباتر از آواز پرندگان است
صداي تو آرام بخش جان من است
صداي تو فریادی نهان در دل من است
صداي تو پرواز سبک پرندگان است
صداي تو والاتر از هر دیوار سنگی است
صداي تو هشدار ذهن خاموش من است
صداي تو رقص کبوترها در بالای گنبد است
صداي تو سکوتش برای من فریاد است
صداي تو زیباترین اصوات ساده است
صداي تو لبخندی به بلندای برج های بلند است
صداي تو چرخنده دلهای نگران است
صداي تو آرام بخش تشویش هاست
صداي تو جنگ بین م
امروز میخوام زندگی نامه یکی از اطرافیان ملاحسین ...شخصی بنام بهزاد بپردازم ........بهزاد یکی از بهترین و قدرتمند ترین تفنگ چی قبیله خودش بود...بر اساس تحقیقات از بزرگان و برسی کتابهای تاریخ ما فقط اسم دو تا از فرزندهای بهزاد رو میدونیم...یکی امير بهزاد و دیگری علی بهزاد.... امير بهزادچون خیلی از نظر هیکل درشت اندام بوده بهش لقب امير قلی خان داده اند...که امير بهزاد یکی از دست راستهای ملاحسین بوده...او در سن نوجوانی با شهربانو که یکی از اقوامش بوده از
سعید ایگدری: شاید زمانی که نام صداقت را می شنوید , نزد خود بیان کنید که صداقت به تاریخ پیوسته و در جامعه ما وجود خارجی ندارد!اما به راستی  باید به این نکته اشاره کرد که یکی از ارکان مهم و اساسی شخصیتی هر فردی میزان صداقت اوست, صداقت یکی از وجه های مهم اخلاقی زیستن می باشد. به شخصه برای رعایت صداقت شخصی گاها هزینه بسیار بالایی را صرف کرده ام و گاهی به ناچار حرف هایی را به زبان آورده ام  به مزاج فرد مقابلم خوش نیامده!اما با وجود این نکته برای رعایت
صداي پای یارماه در آسمان نیمه ابری در حال خود نمایی است،  در حال نشان دادن راه به پیغام بر یارباد در حال وزیدن است با وزش های آرام و تندش آهنگی سوزناک را در حال نواختن است،  آهنگی آغشته از دلتنگی، آهنگی برآمده از دلی مملو از درد فراق یار فریبا نمیدانم الان در چ حالی هستی اما احساسم میگوید این آواز دلتنگی صداي قلب پر احساس توست! شاید هم قلب بی طاقت و رنجور من است همه جا و در همه حال و در همه چیز  دنبال بوی تو میگردد
پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.2 days ago - دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و ...دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و ...دانلود آهنگ
پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.2 days ago - دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و ...دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و ...دانلود آهنگ
پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و اميرعلی / تنظیم: امير.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و ام
پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و اميرعلی / تنظیم: امير.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و ام
 
 

می کشم تو را
 قطعه به قطعه
می خورم تو را
 تکه به تکه
 همه می خواهند تو را
 آرام مگیر
می بویم تو را
خشم مگیر
جست و خیز کن
 چونان موجی سرکش
آواز بخوان
چون دریاگردی جسور
آرام مگیر
 گلبرگ رقصان  
گاه هیاهو کن
گاه خواب آلوده
پروا مکن ، آرام مگیر
ای ماهی دریاچه ی دل
می خورم تو را
هر لحظه که خاموش شوی
می کشم تو را
 هر گاه که در آغوشم کشی
آرام مگیر
ترانه ی زیبای دریا
ارام مگیر 
 
  گرفته شده از - نوشت افزار راه خانه - www.rahekhane.com
علی فردوسی, [12.05.16 11:24]#شعر:آرام_آی#قلب:غزل95/2/22اینجا جهان آبستنِ شعرَست  آرام  آیای آلِ  ناآرامِ   زشتِ  پَست  آرام  آیخاتونِ هستی دردِ سختی میکِشد اینباربر  بستر  مادینِه  شیرِ مَست آرام  آیبَلوایِ سختی درجهان بر پاست اِی فریادحُسنُ القَضای هرچه نیست و هست آرام آیدعوا  میانِ  داد و بیداد  است با خاتونتُنگِ  بلورِ  آبرو   بِشکست   آرام   آیهر زِیدِ تَن آلوده را کردند  در قَبرَشتیرِ نباید از کمان
پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و اميرعلی / تنظیم: امير.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و ام
پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و اميرعلی / تنظیم: امير.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و ام
پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و اميرعلی / تنظیم: امير.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و ام
پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و اميرعلی / تنظیم: امير.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و ام
پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و اميرعلی / تنظیم: امير.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و ام
پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و اميرعلی / تنظیم: امير.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و ام
پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.پخش و دانلود آهنگ زیبای مثل یک خواب از امير حسین آرمان - دانلود آهنگ جدید - IRMP3.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و اميرعلی / تنظیم: امير.دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای مثل یک خواب با صداي اميرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت بالا ترانه و ملودی: امير حسین آرمان و ام
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها